среда, 13 февраля 2019 г.

Навчання критичному мисленнюВступ. ЩО ТАКЕ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
Після цього заняття ви зможете:
o пояснювати, що означає «критичне мислення»;
o обгрунтовувати сильні та слабкі сторони такого способу мислення;
o оцінювати необхідність розвинутого критичного мислення для вас особисто
Запрошуємо зробити
Які думки, асоціації викликає у вас словосполучення «критичне мислення»? Запишіть їх на дошці. Подумайте, чому ваші думки та асоціації такі різні.
Запрошуємо подумати
Прочитайте висловлювання різних авторів про критичне мислення. Сформулюйте на їх основі своє визначення поняття «критичне мислення», використовуючи метод «через найближчий рід та вид».
1) Критичний — 1. Той, що стосується розгляду та оцінки кого-небудь або чого-небудь з метою виявлення та усунення вад, недоліків. 2.Здатний виявляти і оцінювати позитивне і негативне в комусь або чомусь; вимогливий.
Мислення — міркування, зіставлення явищ об’єктивної дійсності з відповідними висновками.
Великий тлумачний словник.
2) Критичне мислення означає не негативність суджень або критику, а розумний розгляд різноманітності підходів з тим, щоб виносити обґрунтовані судження і рішення. «Критичний», в цьому контексті, означає «аналітичний».
В.А. Болотов
3) Критичне мислення — це використання когнітивних технік або стратегій, які збільшують імовірність отримання бажаного кінцевого результату, … такий тип мислення, до якого вдаються при вирішенні завдань, формулюванні висновків, імовірнісної оцінки та прийняття рішень. Критичне мислення іноді називають ще спрямованим мисленням … Навчання навичок ясного мислення може допомогти кожному розпізнати пропаганду і тим самим не стати її жертвою, проаналізувати помилкові підстави в аргументації, побачити явний обман, визначити надійність того чи іншого джерела інформації та обдумати кожну задачу або прийняте рішення.
Д. Халперн
4) Воно дозволяє обмірковувати свої власні думки і причини, які стоять за нашою точкою зору. Ми думаємо про те, як ми прийшли до вирішення проблеми.
Ч.Темпл
5) Критичне мислення — ретельно обдумане, зважене рішення щодо якогось судження: чи повинні ми прийняти, відкинути або відкласти його, і ступінь упевненості, з якою ми це робимо.
Мур і Паркер
6) Критичне мислення є таким мисленням, яке розвивається на основі ретельної оцінки як припущень, так і фактів, і призводить до найбільш об’єктивних висновків шляхом аналізування всіх доцільних чинників і використання обгрунтованих логічних процесів
Кроуфорд, Саул, Метьюз, Макінстер
Запрошуємо зробити
Проаналізуйте поняття «критичне мислення, користуючись методом « карта поняття». У процесі аналізу спирайтесь на запропоновану схему.
Із скарбнички фахівця …

Карта поняття
Метод дозволяє всебічно проаналізувати нове для вас поняття. Послідовність кроків аналізу відображена в схемі:
1 етап: працюючи індивідуально чи колективно методом мозкового штурму, сформулюйте визначення поняття, наприклад, «критичне мислення»
2 етап: підберіть і запишіть максимальну кількість подібних понять: наприклад, логічне мислення, раціональне та ін Можна записати характеристики людини з розвиненим критичним мисленням: яка вона?
3 етап: знайдіть протилежні поняття (характеристики людини), наприклад, наївна, довірлива, легковажна і т.п.,
4 етап: запишіть максимальну кількість характеристик поняття (критично мислячої людини), які є її сильними сторонами, напр. цілеспрямованість, обдуманість дій і рішень та ін.,
5 етап: підберіть і запишіть якомога більше характеристик поняття (критично мислячої людини), які можуть стати її слабкими сторонами, напр. недовірливість, іноді нігілізм тощо.
Обговоріть:
— Чи змінилося ваше розуміння критичного мислення? Як саме?
— Чи вдалося вам дізнатися щось несподіване для себе?
— Як вам допомогла карта поняття?
— Чи вважаєте ви за необхідне для себе розвивати критичне мислення?
Запрошуємо подумати
Чого ви очікуєте від цього курсу? Обміняйтеся своїми очікуваннями в загальному колі. Прочитайте текст передмови і порівняйте його зміст з вашими очікуваннями.
Запрошуємо спробувати
Працюючи в парах:
1) придумайте кілька запитань, які, на вашу думку, часто ставлять собі і іншим критично мислячі люди.
2) Придумайте (згадайте) життєві ситуації, в яких вам (або іншим людям) потрібне критичне мислення.
Пропонуємо оцінити
Використовуючи уявний мікрофон, закінчить речення: «Для мене тепер критичне мислення — це …»
Якщо вам цікаво…
1) Прочитайте фрагменти слоганів та оголошень очима критично мислячої людини, (прокоментуйте або задайте відповідні питання). Наприклад: «Шукаємо кандидата з великим досвідом і знаннями» — можливо, автори оголошення про прийом на роботу мають на увазі: у нас все летить в тартарари, співробітники звільняються, клієнтів нема, платити багато не можемо, шукаємо кандидата подешевше.
— З передвиборного плаката: «Ми наведемо в країні порядок».
— З оголошень про прийом на роботу: «У нашій компанії домашня атмосфера», «Нам потрібна людина, яка вміє самостійно вирішувати проблеми», «Цінним для кандидатів буде вміння працювати при великих навантаженнях».
2) Плутарх говорив: «Є три способи відповідати на запитання: сказати необхідне, відповідати з привітністю і наговорити зайвого». Як ви думаєте, чи володів Плутарх розвиненим критичним мисленням? Чому?
РОЗДІЛ 1. ВЧИМОСЯ ДУМАТИ ТА ЧИТАТИ КРИТИЧНО
ТЕМА 1. ЩО ОЗНАЧАЄ РОЗУМІТИ ІНФОРМАЦІЮ
Після цього заняття ви зможете:
• пояснювати, що таке «розуміння», наводячи відповідні приклади;
• застосовувати різні способи розуміння явища, процесу або ситуації;
• ставити запитання, що сприяють розумінню;
• оцінювати важливість розуміння як основи мислення
Запрошуємо зробити
Що відбувається в діалозі між Чичиковим і Коробочкою? Чи розуміє Коробочка Чичикова? Чому ви так уважаєте? Що намагається зробити Чичиков? Яким чином він це робить?
– То відступіть їх мені, Настасіє Петрівно?»
– Кого батечку?
– Та отих усіх, що повмирали.
– Та як же відступити їх?
– Та так просто. Або хоч і продайте. Я вам за них дам гроші.
– Та як же, я, далебі, в тямки не візьму? – Невже хочеш ти їх викопувати з землі?
Чичиков побачив, що стара сягнула далеко і що неодмінно треба їй розтлумачити, в чому річ. Кількома словами пояснив він їй, що передача або купівля буде значитись тільки на папері і душі будуть прописані мовби живі.
– Та нащо ж вони тобі? – сказала стара, витріщивши на нього очі.
Це вже моя справа.
Та вони ж мертві.
Та хто ж каже, що вони живі? Через те й збиток вам, що мертві: ви за них платите, а тепер я вас увільню від клопоту й платежу. Розумієте? Та не тільки увільню, а ще й поверх того дам вам п’ятнадцять карбованців. Ну, тепер ясно?
– Далебі, не знаю, – повільно промовила господиня. – Адже я мертвих ніколи ще не продавала.
– Ще б пак! Це б схоже було на диво, якби ви їх кому-небудь продали. Чи ви думаєте, що з них справді є якась користь?
– Ні, цього я не думаю. Яка там з них користь, користі ніякої немає. Мене тільки те й турбує, що вони вже мертві.
– Ну, баба, здається, твердолоба! – подумав про себе Чичиков. … Стара замислилась.
М. Гоголь
Запрошуємо подумати
Прочитайте текст. Коротко запишіть своє розуміння змісту тексту, завершивши речення «У цьому фрагменті тексту йдеться про те, що…». Порівняйте свої записи в парах, хто краще зрозумів текст? Чому ви так уважаєте?
Усім зрозумілий зміст слова «час», коли питають «Чи маєте Ви час? Скільки часу Ви потребуєте?». Та що охоплює це поняття – питання непросте. І повсякчас на нього відповідали по-різному. Для Платона час – божественна вічність, поділена небесними тілами на дні, місяці, роки. Аристотель убачав у часі число, міру руху та спокою, а Альберт Ейнштейн пише про час, як про фізичну реальність, що змінює свій біг унаслідок руху тіл. Найзагальніше можна сказати, що час – це буття, що триває, світ, що живе. Найголовніша властивість часу – у тому, що він триває, тече безперестанку. Він безупинний. «Зупинися, мить!», — повторюють за Фаустом астрономи, фізики, фотохудожники, прагнучи зафіксувати певний його момент. А ви не намагалися?
Працюючи в парах, послідовно виконайте такі завдання (обов’язково коротко занотовуйте результати роботи):
1. придумайте назву тексту;
2. згадайте, що ви знали про час як поняття, поділіться своїми думками;
3. визначте, кому цікава ця інформація;
4. дайте власне визначення поняттю «час»;
5. поясніть, хто й навіщо прагне запинити час;
6. згадайте, чи була у вашому житті ситуація, коли ви хотіли спинити мить чи повернутися в минуле.
Тепер, працюючи індивідуально, знову закінчите речення: «У цьому фрагменті тексту мова йде про те, що …». Використовуйте при цьому свої власні слова. Порівняйте свої записи в парах. Що змінилося у ваших записах? А що — у розумінні вами тексту?
Трохи теорії
Запрошуємо подумати
Прочитайте текст і обміркуйте його зміст. Працюючи в парах, напишіть до головного поняття тексту вірш — сенквейн (за пам’яткою).
РОЗУМІННЯ
Щоб людина могла думати, міркувати про щось, їй потрібен достатній запас знань. Володіння інформацією або знаннями — це основа, на якій розвиваються всі інші більш високі рівні мислення. Інформація є відправним пунктом критичного мислення, бо не можна думати з «порожньою» головою. Щоб сформулювати складні ідеї необхідна «сировина» — факти, ідеї, теорії, які на початку мають бути просто засвоєні.
Але мати інформацію замало, це лише елементи, «цеглинки», що використовуються для будівництва знань. Ці «цеглинки» будуть лише „захаращувати територію”, якщо ви не зрозумієте, як ними правильно скористатися. Відсутність розуміння стає очевидною, коли необхідно використовувати інформацію для вирішення якоїсь задачі, формулювання висновку або створення нової гіпотези.
На рівні розуміння фактів, ідей та теорій, почутих або прочитаних нами, ми здатні назвати їх знайомими термінами, переказати своїми словами. Якщо ми розуміємо — нам не потрібні зазубрені з підручника чи почуті від вчителя формулювання.
Таким чином, РОЗУМІННЯ — це здатність знайти (сформувати) свій власний смисл у прочитаному або почутому. Для цього нам необхідно вміти:
— інтерпретувати, тобто переказати своїми словами або представити почуте в іншій формі, «перевести» з однієї «мови» на іншу, наприклад, з словесної форми — у математичну, у вигляді схеми, рівняння;
— наводити свої приклади;
— класифікувати, тобто визначити, до якої відомої нам групі предметів, явищ відноситься нове;
— виділяти головне, відокремлюючи його від другорядного;
— пояснювати, що може відбуватися далі або в аналогічних випадках (наприклад, визначити, яке число має стояти наступним у числовій послідовності), передбачати подальший перебіг подій, їх наслідки, результати;
— порівнювати, тобто знайти схожість (подобу) і відмінність.
Обговоріть:
— Який з складених парами сенквейнів сподобався вам найбільше? Чому?
— Що нового ви дізналися про розуміння як складову частину мислення?
— Як ви можете використовувати ці знання?
Поради від тих, для кого, думати — це професія!
Перевірити, чи розуміємо ми текст, ситуацію або явище можна, задавши собі наступні запитання:
Чи можу я описати це своїми словами?
Чи є у мене приклади, що ілюструють це?
Чи можу я інтерпретувати це?
Чи можу я класифікувати це?
Чи можу я передати головне в цьому кількома словами?
Чи виникли у мене асоціації з цим?
Що відрізняє це від інших ситуацій або явищ?
Що є протилежним цьому?
Чи можу я припустити подальший хід подій, наслідки, результати їхнього розвитку?
Запрошуємо спробувати
1) Дуже часто, обговорюючи з учнями причини їх неготовності до уроку, вчителі чують: «текст був важкий для розуміння». Поясніть, що може означати ця фраза.
2) Підберіть до оповідання як можна більше різних назв, що відображають його зміст.
Деякі діти не бажають ані вчитися, ані гуляти — весь свій час вони проводять біля екрану телевізора. Батько двох таких хлопчиків з Вашингтона придумав оригінальний спосіб боротьби з цією телевізійної «лихоманкою». Він відключив телевізор від мережі і під’єднав його до невеликої динамомашини, яку треба було приводити в рух, сидячи на велосипедній рамі і ретельно працювати ногами, щоб підтримувати потрібну напругу.
Після цього інтерес хлопчиків до телевізора помітно знизився.
3) Ознайомтеся із ситуацією. Перевірте, чи зрозуміли ви її, використовуючи запитання пам’ятки. Складіть і запишіть коротке резюме тексту.
Василь мріяв стати ветеринаром, але після закінчення середньої школи не пройшов до університету за конкурсом. Тоді він влаштувався на роботу до зоопарку, щоб доглядати за тваринами. Навесні, згідно із законом про військовий обов’язок, його повинні були призвати на військову службу. Отримавши повістку, Василь прийшов у районний військовий комісаріат та попросив направити його на альтернативну службу, наприклад, на роботу в міський госпіталь або в заклад для бездомних собак і кішок. Він аргументував це тим, що служити в армії не зможе, оскільки вже два роки є членом пацифістської молодіжної організації «Прощавай, зброє!». Василь сподівався, що працівники військкомату підуть йому назустріч. Однак, згідно з чинним законодавством, право на альтернативну службу мають тільки особи, релігійним переконанням яких суперечить будь-яке насильство. Тому Василю було відмовлено в його проханні.
Запрошуємо оцінити
Напишіть 5-хвилинне есе, до якого включіть: 1) опис того, про що ви дізнались з нової теми 2) запитання, на яке ви не отримали відповіді на уроці.
Якщо вам цікаво…
1) Передайте зміст оповідання максимально стисло, використовуючи лише одне-два-три речення (і в них — жодного зайвого слова). При цьому суть, основний зміст оповідання мають зберегтися, другорядні ж моменти і деталі слід відкинути.
«Мешканця англійського міста Фарінгтон Д. Уайта за останні два роки грабували вісім разів. Дійшло до того, що він просто боявся ходити по вулиці. А коли нещодавно, вийшовши в магазин, Уайт зайшов до телефону-автомату, щоб викликати таксі, він виявив, що невідомі замкнули будку. «Пішли за співучасниками або чекають можливості напасти, щоб знову пограбувати» — у паніці подумав Уайт і тут же набрав номер поліції, благаючи швидше приїхати і врятувати його. Прибувши на місце, поліцейський патруль виявив, що бідолаху ніхто замикати не думав. Просто будка відкривалася усередину, а Джон ломився назовні. »
2) Переформулюйте своїми словами твердження «Навесні в душі народжується надія».
3) Напишіть не менше 5 аналогів поняття «вертоліт» — тобто інших понять, що означають предмети, подібні до нього за різними суттєвими ознаками. Згрупуйте ці слова в залежності від того, з урахуванням якої властивості вертольота вони підбиралися.
4) Напишіть кілька слів, протилежних за змістом (антонімів) поняттю «риба», орієнтуючись на різні ознаки цього об’єкта. Згрупуйте ці слова в залежності від того, з урахуванням якої властивості риби вони підбиралися.

Комментариев нет:

Отправка комментария